Sponsorbeleid 2023

Van den Borne krijgt regelmatig verzoeken voor sponsoring. Op dit moment ondersteunen wij diverse lokale verenigingen, stichtingen en maatschappelijke doelen en is het voor ons onmogelijk om elk nieuw verzoek eveneens te honoreren. Dat neemt niet weg dat wij elk voorstel serieus in overweging nemen. Wij kijken daarbij niet alleen naar de mogelijke effecten op onze naamsbekendheid en profilering, maar ook naar de mate waarin de sponsoring bijdraagt aan:

 • Een waardevol maatschappelijke belang;
 • Het culturele belang van de regio Valkenswaard;
 • Het belang van de activiteiten in Valkenswaard, de plaats waarin wij zijn gevestigd en waarmee we ons nauw verbonden voelen;
 • Ons totaalpakket van sponsoractiviteiten;
 • De versterking van onze kernwaarden.

Voorwaarden

 • De sponsoring moet verbonden zijn aan (een van) de 3 sponsorgebieden waarop Van den Borne zich richt: sport, cultuur en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 • Sponsoring moet in lijn staan met de merkwaarden van Van den Borne. Het logo moet altijd getoond worden.
 • Er moet voldoende tijd zitten tussen het moment van aanvraag en de activiteit (minimaal 6 weken van te voren). 
 • Er dient duidelijk te worden aangegeven wat de te leveren prestatie is van beide partijen, de regio waar de sponsoring gaat plaatsvinden, eenmalig of met een bepaald frequentie en of de sponsoring via media kanalen zichtbaar is bijvoorbeeld de landelijke tv, landelijke dagbladen etc. 
 • Van den Borne sponsort alleen (sport)verenigingen waarbij minimaal 1 persoon uit hetzelfde huishouden lid is (medewerker zelf, de partner/vriend/vriendin, kind of kinderen. Er moet sprake zijn van een directe link.
 • Sponsoring van sportvereniging kan in de vorm van een bijdrage in sportkleding met reclame of reclame op het sportveld met een reclamebord.
 • Sponsoring kan worden afgewezen indien er in een bepaalde sport categorie al meerdere aanvragen zijn toegekend. 
 • Sponsoring van een sportclub geldt voor 1 vorm: OF een specifiek team OF de vereniging zelf.
 • Sponsoring van een stichting kan in de vorm van een bijdrage of levering van middelen voor bijvoorbeeld het onderhoud of verduurzaming van een kinderboerderij.
 • Van den Borne sponsort geen organisaties of evenementen die op welke wijze dan ook een relatie hebben met de thema’s alcohol of drugs.
 • Van den Borne sponsort geen organisaties die op enige wijze discrimineren op grond van geloofsovertuiging, sexe of politieke overtuiging.
 • Van den Borne sponsort geen carnavalsverenigingen, feesten of braderieën.
 • Van den Borne sponsort geen projecten met een structureel verliesgevend karakter
 • Van den Borne sponsort geen politiek geëngageerde evenementen of organisaties.
 • Van den Borne sponsort geen individuele studenten of studentenfeesten.
 • Van den Borne sponsort in principe eenmalig tenzij anders overeengekomen.
 • Van den Borne vraagt als tegenprestatie altijd bewijsmateriaal zoals een foto of kopie van een advertentie of andere vorm.

Donaties

Bij een donatie is er geen sprake van een tegenprestatie en wordt er een geldbedrag gedoneerd of worden er spullen gegeven of gratis werk uitgevoerd. Voorbeelden: donatie aan het KWF Kinderfonds.

Aanmelden

Wilt u ons benaderen voor een sponsorproject? U kunt uw voorstel sturen naar marketing@vandenborne.nl of vul onderstaand formulier in.


 


Velden met een (*) zijn verplicht.
Je gegevens worden versleuteld verzonden via een SSL-verbinding.